Výzkumné a zkušební ústavy

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Výzkumné a zkušební ústavyZobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"


ZAPPER CENTRUM ČR s.r.o. - zappercentrum.cz

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřící přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

Praha, Svatovítská 578/18 - +420 606 909 540

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Bílovice nad Svitavou, Lesní 693 - +420 606 299 889

CZ testing institute s.r.o. - cztesting.cz

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické ...

Nový Jičín, Sokolovská 637/31 - +420 558 640 626, +420 730 542 611

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. - vzuplzen.cz

Poskytujeme služby v oblasti výzkumu a akreditovaného zkušebnictví: Výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení – vibrační diagnostika, snižování hlučnosti, materiálové zkoušky atd. Komplexní řešení …

Plzeň, Tylova 1581/46 - +420 379 852 275, +420 737 214 102

AXYS-VARILAB, spol. s r.o. - axys.cz

Analýzy organických polutantů, zejména dioxinů, polyaromatických uhlovodíků, PCB a pesticidů v emisích do ovzduší, vody a půdy. Analýza potravin.

Vrané nad Vltavou, Vltavská 13 - +420 257 760 794

Bioveta, a.s. - bioveta.cz

Veterinární divize Veterinární divize společnosti Bioveta, a.s., se specializuje na výzkum a výrobu veterinárních imunologických a farmaceutických přípravků. Humánní divize Medical Department, humánní divize společnosti Bioveta, a.s., se ...

Ivanovice na Hané, Komenského 212/12 - +420 517 318 500, +420 517 318 504

Biogen Praha, s.r.o. – pomocník a rádce v molekulární biologii a genetice - biogen.cz

Prodáváme biochemické substráty a enzymy pro restrikční analýzu. Laboratorní plasty pro použití i v laboratořích, nemocnicích či univerzitách. Naše služby: Sekvenace Sekvenace DNA je souhrnný termín pro biochemické metody, jimiž se zjišťuje pořadí ...

Praha, Ke Sv. Izidoru 2293/4a - +420 241 401 693, +420 602 665 384

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Praha, Českomoravská 2420/15 - +420 296 587 201, +420 296 587 202

IGTT, a.s. - igtt.cz

Výroba vulkanizačních forem, gumárenských strojů a zařízení, provádění homologačních zkoušek plášťů.

Zlín, Třída Tomáše Bati 299 - +420 577 597 242

K.I.K., spol. s r.o. - kik.cz

Výroba a opravy strojů pro výrobu a využití mechanické energie.

Praha, Prosecká 811/76 - +420 286 019 492

RNDr. Jan Šarek, Ph.D. – Betulinines - betulinines.cz

Chemická skupina, která se zabývá: prodejem vysoce čistých triterpenoidních substancí, zakázkovými syntézami organických sloučenin, extrakcemi rostlinných materiálů, zahušťováním extraktů a izolací přírodních látek, finální krystalizací R & D ...

Stříbrná Skalice, Sázavská 323

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. - accendo.cz

Vědecko - výzkumný ústav. Prostřednictvím vědecké tvůrčí práce šíříme znalosti o člověku, kultuře, společnosti a životním prostředí.

Ostrava, Švabinského 1749/19 - +420 596 112 649, +420 604 279 758

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. - biostatistika.cz

Společnost se zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, kompletní služby v oblasti market access a analýzu dat.

Brno, Kotlářská 267/2 - +420 720 959 409

VVUÚ, a.s. - vvuu.cz

Řešení problematiky bezpečnosti v průmyslu pro firmy, v nichž se vyskytuje nebezpečí průmyslové havárie, výbuchu či požáru, zkušebnictví, certifikace výrobků, certifikace systémů managementu, strojírenská výroba

Ostrava, Pikartská 1337/7 - +420 596 252 111, +420 596 252 111

Centrum služeb pro silniční dopravu - cspsd.cz

Zabezpečení a provádění systému kontrol v oblasti práce osádek silničních vozidel (AETR), přepravy nebezpečných věcí (ADR), práci technické kontroly a stanic měření emisí a systému získávání odborné způsobilosti a dalšího zdokonalování řidičů motorových ...

Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 - +420 225 131 707

ASIPO s.r.o. - asipo.cz

Aplikovaný výzkum, vývoj a dalším využití jeho výsledků včetně marketingové a vývojové podpory svých klientů a spolupracovníků. Největší zázemí má především v oblastech zušlechťovaných foliových a papírových materiálů, využití superkritických technologií ...

Ohnišov, Ohnišov 134 - +420 494 665 990, +420 602 116 228

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - zuova.cz

Hygienická a klinická laboratoř nabízí odběry vzorků a laboratorní chemické rozbory. Zahrnuje analýzy vod, zemin, odpadů, potravin, ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Měříme radon ve stavbách, kontrolujeme účinnost sterilizátorů. Zahrnuje ...

Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 - +420 596 200 111

CENTRUM PRO KRAJINU, s.r.o. - OCHRANA A TVORBA KRAJINY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - centrumprokrajinu.cz

Společnost se zabývá výzkumnou, projekční, inženýrskou a expertní činností na poli ochrany a tvorby krajiny, krajinného plánování a ochrany životního prostředí. Současně společnost vyvíjí aktivity ve vydavatelské a nakladatelské oblasti.

Praha, Jičínská 1797/39 - +420 323 602 948, +420 776 323 824

STAVEXIS - ZNALECKÝ ÚSTAV - stavexis.cz

Soudní znalectví – znalecké posudky z oborů: ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, vlastnosti stavebních hmot a výrobků, stavby obytné a průmyslové – vady a poruchy, tepelná technika. Též tržní oceňování movitého a nemovitého majetku, stavebně …

Brno, Bodlákova 1706/8 - +420 541 246 483

Evžen Šíbl - evzensibl.cz

Zásilkový obchod se speciálními světelnými zdroji OSRAM, PHILIPS, GE LIGHTING, SYLVANIA. Lampy, žárovky, LED žárovky, halogeny a výbojky pro zdravotnictví, laboratoře, mikroskopy, filmová a TV studia, projekční techniku, divadla, kulturní domy, diskotéky, pro …

Frýdek-Místek, Mozartova 1780 - +420 608 848 747

ENJOY, spol. s r.o. - enjoy.cz

Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti elektroniky, biofyziky, magnetoterapie a termoterapie.

Brno, U vodárny 2965/2 - +420 541 142 007

EGÚ Brno, a.s. - egubrno.cz

Poskytování vědeckovýzkumných, inženýrských, konzultačních a realizačních služeb v oblasti výroby, dopravy a akumulace elektrické energie a tepla, zvyšování spolehlivosti a kvality jejich dodávek a racionalizace jejich užití. Výzkum, vývoj, výroba, ...

Brno, Hudcova 487/76a - +420 541 511 511

Ústav fyziky plazmatu AV ČR - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi.

Praha, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 052, +420 266 052 978

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. - sigma-vvu.cz

Výzkumně-vývojová, informační a normalizační základna, jejímž cílem je výzkum v oboru hydrauliky strojů a implementace vědeckých a vývojových trendů do výroby čerpadel. Dále výrábíme a prodáváme čerpací techniku pro speciální využití jako čerpadla a zařízení …

Lutín, Jana Sigmunda 313 - +420 585 652 402

DEKPROJEKT s.r.o. - atelier-dek.cz

Znalecký ústav a akreditovaná zkušební laboratoř nabízí projekty, projekční příručky, posudky, dozory, výzkum, montážní návody, publikace a školení v oblasti stavebnictví a stavebních materiálů. Zahrnuje statiku staveb a konstrukcí, audity a požární ...

Praha, Tiskařská 257/10 (budova TTC) - +420 234 054 285, +420 737 281 206

HYBLER GROUP, a.s. - hyblergroup.cz

Nabídka investičních a kapitálových služeb, správa a pronájem nemovitostí (bytových i nebytových prostor), výroba vlhčených ubrousků, vodní elektrárny, solární energetika, textilní produkce, odborné inženýrské služby a výkony zkušebnictví pro ...

Semily, Riegrovo náměstí 15 - +420 481 629 661, +420 725 739 648

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Praha, Novodvorská 1698/138 - +420 972 223 401, +420 724 956 647

V Ú K V a.s. - vukv.cz

Vyvíjíme a testujeme kolejová vozidla a jejich části spolu s dalšími komponenty dopravního strojírenství. Vyvíjíme a konstruujeme osobní, nákladní i městská vozidla v rámci kolejové dopravy. Zahrnuje výpočty a simulace jízdních vlastností kolejových vozidel.

Praha, Bucharova 1314/8 - +420 225 343 402

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziologických a patofyziologických procesů u živočichů a člověka. Zaměřujeme se na oblast kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia molekulární a buněčné mechanismy fyziologických funkcí. Naším cílem je prohlubovat ...

Praha, Vídeňská 1083 - +420 241 062 424, +420 241 062 815

Zkušebna VUOS, s.r.o. - zkusebnavuos.cz

Provádíme zkoušky mechanických vlastností obráběcích, měřicích a jiných výrobních i nevýrobních strojů. Zabýváme se rozborem tuhosti a měřením vibrací.

Praha, Horská 2040/3 - +420 222 520 046

Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. - ujv.cz

Výzkum a vývoj v oblasti jaderných technologií a nakládání s radioaktivními odpady v energetice a průmyslu.

Praha, Vyskočilova 741/3 - +420 241 006 780, +420 241 006 781

EUC Laboratoře s.r.o. - euclaboratore.cz

Poskytujeme laboratorní služby pro lékaře i veřejnost. Využijte služeb našich odběrových míst po celé ČR. Vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie, včetně specializovaných ...

Praha, Sokolovská 31/155 - +420 226 224 900

C.R.O. PLACEMENT, s.r.o. - croplacement.cz

Provádění klinických studií léčiv a léčivých přípravků.

Praha, Zbraslavské náměstí 455 - +420 257 921 203

Sklářský ústav Hradec Králové, s.r.o. - skl-ustav.cz

Provádění chemických a fyzikálních zkoušek skla, silikátů, keramiky a porcelánu. Výroba a prodej skla a porcelánu.

Hradec Králové, Škroupova 957/4 - +420 495 215 610

Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav - iips.cz

Nezávislé vědecké pracoviště zaměřující se na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.

Brno, Joštova 218/10 - +420 549 498 438

Cayman Pharma s.r.o. - caymanpharma.com

Společnost představuje spojení několikaletých zkušeností v oblasti prostaglandinových syntéz a biochemie. Jsme zaměřeni na výzkum, technologický vývoj a výrobu farmaceutických a chemických substancí, obzvlášť pak prostaglandinů.

Neratovice, Práce 657

ELI LILLY ČR, s.r.o. - lilly.cz

Lilly je inovativní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Prodej farmaceutických výrobků. Propagace léčiv.

Praha, Pobřežní 394/12 - +420 234 664 111

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - valeorakovnik.cz

Provoz výzkumného a vývojového střediska pro vývoj kontrolních panelů a klimatizací pro osobní automobily.

Praha, Poděbradská 88/55 - +420 225 355 111

Horský, s.r.o. - horsky.cz

Provádíme diagnostiky staveb a stanovení možnosti použití různých hmot. Vyvíjíme stavební chemie včetně rozvádění aplikačního servisu při sanaci.

Praha, Klánovická 286/12 - +420 281 860 623, +420 603 540 691

Strojírenský zkušební ústav, s.p. - szutest.cz

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

Jablonec nad Nisou, Tovární 89/5 - +420 483 348 111

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - czechglobe.cz

Činnost Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický …

Brno, Bělidla 986/4a - +420 511 192 221

VYRTYCH, a.s. - dnh.cz

Provádění zkoušek svítidel z hlediska bezpečnosti výrobku a fotometrická měření svítidel.

Židněves, Židněves 116 - +420 326 397 610

Společnost experimentální archeologie - zivaarcheologie.cz

Podpora a vytváření prostředí pro realizaci archeologických experimentů.

Všestary, Všestary-Rozběřice 44 - +420 602 936 946, +420 721 885 541

UJP PRAHA, a.s. - ujp.cz

Výroba zdravotnické techniky pro radioterapii. Provádění materiálových zkoušek kovů.

Praha, Nad Kamínkou 1345 - +420 227 180 111

UNIPETROL RPA,s.r.o.- POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod - polymer.cz

Provádíme syntézu polymerů, vyvíjíme katalyzátory. Vyrábíme malotonážní barevné koncentráty, koncentráty aditiv a kompozitních materiálů.

Brno, Tkalcovská 36/2 - +420 517 814 111

ALFATEST, s.r.o. - alfatest.cz

Provádíme nedestruktivní zkoušení materiálu, polotovarů a částí zařízení pro jadernou energetiku.

Brno, Tuřanka 1222/115 - +420 548 187 201

SQZ, s.r.o. - sqz.cz

Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších činností v oblasti stavebnictví. Provádíme hluková komunální měření a studie hluku.

Praha, Rohanský ostrov 1 - +420 724 278 026

Zkušebnictví, a.s. - zku.cz

Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení.

Praha, Podnikatelská 547 - +420 281 012 370, +420 281 012 371

SVÚM, a.s. - svum.cz

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

Praha, Podnikatelská 565 - +420 222 726 559

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | | »»