Vědecké a výzkumné ústavy

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyZobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"


4 RESEARCH, s.r.o. - 4research.cz

Zabýváme se klinickým výzkumem v oblasti psychiatrie, onkologie a kardiovaskulárních onemocnění.

Brno, Koliště 1907/3 - +420 545 214 122

Česká membránová platforma - czemp.cz

Sdružujeme odborníky a instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech.

Česká Lípa, U Synagogy 3001 - +420 487 888 100, +420 724 959 544

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. - suro.cz

Provádíme výzkum v oblasti radiační ochrany a měření radioaktivity. Poskytujeme vzdělávání v rámci kurzů a školení v oboru radiační ochrany.

Praha, Bartoškova 1450/28 - +420 226 518 101, +420 241 410 214

BBT-MATERIALS PROCESSING, s.r.o. - calomel.cz

Zabýváme se vývojem přístrojů a technologií pro materiálový výzkum v mikrogravitaci a v kosmu. Vyrábíme krystaly calomel pro optiku a akustooptiku.

Praha, Doubická 790/11 - +420 284 890 447, +420 602 266 467

INOVEOS, s.r.o. - inoveos.eu

Nabízíme inovativní řešení výrobních procesů v automobilovém a strojním průmyslu.

Praha, Lazarská 13/8 - +420 222 512 637

CancerTech, s.r.o. - cancer-tech.com

Zabýváme se zakázkovým biologickým výzkumem, vývojem a testováním léčiv, whole-body imagingem a transfekcemi. Dodáváme celé spektrum reagencií.

Praha, Průhonek 1457/4 - +420 604 336 083

LentiKat´s, a.s. - lentikats.eu

Zabýváme se výrobou, prodejem, výzkumem a vývojem v oblasti aplikace imobilizovaných enzymů.

Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 83 - +420 487 851 393

Sciogena - sciogena.eu

Vědecké občanské sdružení zaměřené na vědu, výzkum, vývoj a inovace z oblasti farmacie, zemědělství a ekologie.

Praha, V Štíhlách 1311/3 - +420 737 946 622

Historický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 500

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce - vuv.cz

Komplexní odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii a hydrogeologii.

Praha, Podbabská 2582/30 - +420 220 197 111

R&R NDT - regazzo.cz

Provádím nedestruktivní kontroly materiálů a výrobků ultrazvukem. Zjišťuji vady ve svarech, výkovcích, vývalcích nebo odlitcích. Vypracovávám metodiku ultrazvukového zkoušení různých výrobků.

Zeleneč, Čsl. armády 99/17 - +420 281 923 577

TEST stavební zkušebna, s.r.o.

Provádění zkoušek vlastností a jakosti stavebních hmot, výrobků a konstrukcí.

Plzeň, Na Roudné 405/184 - +420 377 260 501, +420 377 260 503

NATAS, s.r.o.

Výzkum a vývoj procesů a zařízení na zpracování přírodních a odpadních anorganických materiálů.

Jihlava, Na Valech 451/19 - +420 220 516 010

Sdružení Makropulos - makropulos.cz

Podpora výzkumných programů v oblasti neurověd.

Praha, Konviktská 291/24 - +420 910 257 588, +420 602 250 500

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o. - mmvyzkum.cz

Záměrem společnosti je zabezpečování technických a technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství s cílem zvyšování konku-renceschopnosti českého hutnictví a těžkého strojírenství.

Ostrava, Pohraniční 693/31 - +420 595 956 029

Zkušební stanice Rýmařov, s.r.o.

Provádění kontroly a testování v oblasti zemědělských plodin, luk a pastvin.

Rýmařov, 8. května 771/61 - +420 554 211 092

Hvězdárna a planetárium Plzeň - hvezdarnaplzen.cz

Pořádání přednášek, výstav a kurzů. Nabídka pozorování pro veřejnost a školy. Poskytujeme možnost navštěvování astronomický kroužku pro začátečníky a pokročilé, kde se zaměřujeme na výuku ohledně objektů vzdáleného vesmíru, orientace na obloze, souřadnicových …

Plzeň, U Dráhy 306/11 - +420 377 388 400

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. - bri.cz

Výzkum a distribuce veterinárních léčiv. Výroba vakcíny proti kokcidióze drůbeže a antiparazitárních premixů pro lovnou zvěř.

Pohoří, Pohoří, Chotouň 90 - +420 241 950 383, +420 261 395 111

Silniční inženýrská společnost, s.r.o. - silnicnilaborator.cz

Nabízíme ověření kvality stávajících konstrukcí vozovek, základní geologický průzkum pro návrh konstrukce nových vozovek, kontrolní a předávací zkoušky hutnění zásypů výkopů a překopů vozovek pro inženýrské sítě, typové zkoušky asfaltových směsí a zemin i ...

Plzeň, Žižkova 1778/54 - +420 377 441 103, +420 602 414 079

RCD, spol. s r.o.

Provádíme výzkumné práce ve zdravotnictví.

Dobřichovice, Americká 632 - +420 603 444 379

ENERGOSERVIS, spol. s.r.o. Chomutov - defektoskopie.cz

Komplexní dodávka a služby v oblasti nedestruktivního zkoušení materiálu. Diagnostika energetických zařízení.

Chomutov, Dukelská 1111/30 - +420 474 628 954, +420 603 898 569

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Vědecký výzkum v oblasti paleoslovenistiky a byzantologie, lexikografie současných slovanských jazyků i dějin slavistiky.

Praha, Valentinská 91/1 - +420 224 800 251

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Teoretický a experimentální výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech.

Husinec, Husinec, Řež 130 - +420 220 941 147

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. - vubhb.cz

Ústav se zabývá agrotechnikou, výživou, fyziologií, chemií, jakostí, genetikou, šlechtěním a ochranou brambor. Poskytuje poradenské služby.

Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366 - +420 569 466 213, +420 732 919 311

Hvězdárna Olomouc

Provoz hvězdárny a podpora činnosti nově vzniklé hvězdárny.

Olomouc, Dělnická 120/42 - +420 585 420 376, +420 774 567 853

Hvězdárna v Rokycanech - hvr.cz

Pořádáme expedice za zatměním Slunce, nabízíme astronomické informace a pozorujeme komety, meteory či Měsíc. Nabízíme kurzy broušení zrcadel a stavby astronomických dalekohledů.

Rokycany, Voldušská 721 - +420 371 722 622

MVDr. Jan Šotola

Provozování potravinářské laboratoře a poskytování poradenství.

Přílepy, Přílepy 309 - +420 573 330 281, +420 573 343 381

Hvězdárna ve Vlašimi - vas.cz

Provoz hvězdárny. Nabízíme pravidelná pozorování s výkladem pro veřejnost.

Vlašim, Blanická 1095 - +420 724 187 285, +420 721 315 314

Planetárium Praha - planetarium.cz

Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Pořádáme představení, výstavy, popularizační přednášky z astronomie a kosmonautiky. Nabízíme …

Praha, Královská obora 233 - +420 220 999 001, +420 220 999 003

Hvězdárna Zlín - zas.cz

Organizování pozorování oblohy pro veřejnost, pořádání pravidelných přednášek a astronomických kroužků.

Zlín, Lesní čtvrť III 5443 - +420 777 977 720, +420 736 734 511

Hvězdárna města Mladá Boleslav - mb-net.cz

Zajištění přednášek s demonstracemi a prohlídky hvězdárny i jejich přístrojů. Nabídka pozorování vybraných nebeských objektů. Možnost zajištění prohlídek pro školy s přednáškami a výukou.

Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325 - +420 326 327 623

Astronomický klub Pelhřimov - astroklub.cz

Pořádání veřejných pozorování noční oblohy, přednášek pro základní a střední školy, dětských táborů.

Pelhřimov, Antonína Sovy 743 - +420 777 889 193

Hvězdárna Ďáblice - planetarium.cz

Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru. Pořádáme představení, veřejná pozorování denní i noční oblohy a popularizační přednášky z ...

Praha, Pod hvězdárnou 768 - +420 283 910 644

Hvězdárna Přerov - Astronomický klub Přerov

Provoz hvězdárny s astronomickým klubem. Pořádání odborných přednášek z oblasti astronomie.

Přerov, Želatovská - +420 581 203 719

Hvězdárna Valašské Meziříčí - astrovm.cz

Provozujeme hvězdárnu a astronomický ústav. Zabýváme se činností vzdělávací, popularizační, odbornou a pozorovatelskou.

Valašské Meziříčí, Vsetínská 941/78 - +420 571 611 528, +420 571 611 928

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy - vsb.cz

Provoz hvězdárny a planetária pro školy a veřejnost. Pořádání astronomických kurzů a hudebních pořadů.

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 - +420 596 994 950, +420 596 994 954

INSTITUT PRO ZKOUŠENÍ STAVEBNÍCH HMOT, spol. s r.o.

Provádění kontrolních zkoušek zemin, kameniva a asfaltů v oblasti silničního stavitelství. Měření a zhutnění konstrukčních vrstev vozovek.

Teplice, Smetanova 457 - +420 417 536 473

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických sloučenin.

Husinec, Husinec, Řež 1001 - +420 220 940 158, +420 266 172 000

ZKULAB, s.r.o. - zkulab.cz

Provádění chemických analýz krmiv včetně rozborů půd, hnojiv, kejd, kalů, sedimentů, odpadů či analýz pro bioplynové stanice a stanovení těžkých kovů v ovoci, zelenině a dalších materiálech. Nabízíme akreditované vzorkování. Výroba chemických látek. ...

Postoloprty, Masarykova 300 - +420 415 784 309, +420 725 444 668

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - Hvězdárna Vsetín - hvezdarna-vsetin.cz

Nabídka večerního astronomického pozorování, konání odborných přednášek, pozorování Slunce a exkurze.

Vsetín, Jabloňová 231 - +420 571 411 819

CEITEC BUT - vutbr.cz

Výzkumné centrum se specializací na výzkum nanotechnologií, mikrotechnologií a pokročilých materiálů. Zahrnuje materiály obecně vhodné pro nanoelektroniku, funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní a inteligentní materiály, keramické materiály, ...

Brno, Technická 3058/10 - +420 541 142 779, +420 541 146 130

ForSTEEL, s.r.o. - forsteel.cz

Provádění aplikovaného výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Využívání odpadního tepla ve válcovnách a kovárnách.

Ostrava, Technologická 372/2 - +420 597 305 808, +420 597 305 832

INFORMETAL - informetal.cz

Výzkum a vývoj v oblasti hutnictví.

Dobrá, Dobrá 240 - +420 558 601 718

Astronomická pozorovatelna Jihlava - jiast.cz

Pořádání astronomických programů, pozorování, přednášek, seminářů a výstav. Nabízíme dětský astronomický kroužek či letní tábor.

Jihlava, Věžní 4785/1 - +420 774 906 125, +420 728 880 930

SEDIUM RD, s.r.o. - sedium-rd.cz

Vývoj imunosouprav Elisa pro stanovení alergenů v potravinách a škodlivin v životním prostředí.

Pardubice, Plemenářský podnik 29 - +420 725 058 510, +420 725 767 231

Česká vodíková technologická platforma - hytep.cz

Podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR.

Husinec, Husinec, Řež 130 - +420 266 173 573

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | »»