Vědecké a výzkumné ústavy

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyZobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"


Hvězdárna prof. Františka Nušla - hvezdarnajh.cz

Provozujeme hvězdárnu. Pořádáme představení a poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru.

Jindřichův Hradec, Hvězdná 51 - +420 606 633 439

Pavel Marek - skymaster.cz

Provozování soukromé hvězdárny.

Hradec Králové, Borovinka 27 - +420 608 024 616

Štefánikova hvězdárna - observatory.cz

Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Pořádáme představení.

Praha, Strahovská 205 - +420 257 320 540

Hvězdárna Boskovice

Provozování hvězdárny pořádající astronomické přednášky. Možnost domluvit si pozorování oblohy pro skupiny pěti až dvaceti osob.

Boskovice, náměstí 9. května 951/7 (budova ZŠ) - +420 516 453 544, +420 776 651 838

Hvězdárna Jičín - hvezdarnajicin.cz

Nabízíme provoz amatérské hvězdárny. Možnost využít astronomického kroužku pro děti ze základních škol. Hvězdárna je vybavena zrcadlovým dalekohledem o průměru primárního zrcadla 50 cm a ohniskové vzdálenosti 250 cm.

Jičín, Raisova 310 - +420 493 532 451, +420 603 373 828

FOTON, s.r.o. - fotons.cz

Vývoj a výroba technických zařízení pro vývojové laboratoře vysokých škol a náročné výrobní provozy.

Nová Paka, Těšínská 1361 - +420 493 720 451

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s. - csac.cz

Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou.

Brno, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 182

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - uochb.cz

Vedeme výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a disciplínách z lékařského a životního prostředí. Podílíme se na vzdělávání na universitní úrovni.

Praha, Flemingovo náměstí 542/2 - +420 220 183 333, +420 220 183 444

Ústav biologie obratlovců AV ČR - ivb.cz

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Brno, Květná 170/8 - +420 543 422 540

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 278

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum v oblasti dějin umění, především českého výtvarného umění od časného středověku do současnosti.

Praha, Husova 352/4 - +420 222 222 144

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s. - astropatrola.cz

Pořádáme astronomická pozorování pro veřejnost a programy pro školy. Zajišťujeme letní tábory pro děti a mládež od 8 do 15 let. Nabízíme exkurze.

Karlovy Vary, K Letišti 144 - +420 357 070 595

Testing Lab, s.r.o. - testinglab.cz

Provádění magnetických, penetračních a termovizních zkoušek a zkoušek těsnosti.

Brno, Šmahova 1323/111c - +420 545 216 452, +420 775 337 728

QUINTA-ANALYTICA, s.r.o. - quinta.cz

Provádění studií a analýz požadované národními úřady na kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh.

Praha, Pražská 1486/18c - +420 242 454 311

Inženýrská akademie České republiky, o.s. - eacr.cz

Rozvoj možností využití potenciálu naší inženýrské veřejnosti. Zaměření na průmysl.

Praha, Národní 1009/3 - +420 221 403 478, +420 604 866 441

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů - szzpls.cz

Nabízíme zkoušení a certifikaci výrobků, strojů a zařízení pro zemědělství. Jsme akreditovaná laboratoř a certifikační orgán.

Praha, Třanovského 622/11 - +420 235 018 276, +420 235 315 226

Česká pedologická společnost - pedologie.cz

Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost.

Brno, Zemědělská 810/3 - +420 549 495 495, +420 724 119 840

SIMGEO, s.r.o. - simgeo.cz

Provádění výzkumu procesů v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a geochemie.

Brno, Ječná 1321/29a - +420 541 634 432, +420 603 426 459

KTG, s.r.o. - ktg.cz

Zajištění homologačních zkoušek vozidel.

Praha, Horní Chaloupky 87/15 - +420 731 502 789

ResTrial, s.r.o. - restrial.com

Poskytování pracovišť pro provádění klinických hodnocení medicínských oborů a souvisejících služeb.

Praha, V sadech 15/4 - +420 257 211 886

VÚJE Česká republika, s.r.o. - vuje.cz

Příprava a realizace prací při zprovozňování jaderných elektráren, řešení úloh z oblasti provozu jaderných a klasických elektráren a tepláren.

Praha, Ostrovského 253/3 - +420 777 828 865

ZKV, s.r.o. - zkv.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí mechanické a hlukové zkoušky drážních vozidel, lodí, strojů a staveb, pevnostní zkoušky a výpočty konstrukcí.

Kladno, Wolkerova 2766 - +420 234 221 339, +420 234 221 340

Institut pro behaviorální a ekonomická studia - inbes.org

Provádění výzkumu v behaviorálních a ekonomických vědách spojených s popularizační a edukační činností.

Praha, náměstí Winstona Churchilla 1938/4 - +420 603 172 560

Vojenský výzkumný ústav, s. p. - vvubrno.cz

Výzkum a vývoj zejména v oblasti techniky, výzbroje, výstroje a logistického zabezpečení pozemního vojska.

Brno, Veslařská 337/230 - +420 543 562 101

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Ostrava, Studentská 1768/9 - +420 596 919 452, +420 596 979 111

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů - rlplz.cz

Organizace se zabývá zkoumáním minerálních vod, plynů, rašelin a slatin. Provádí jejich analýzy, posuzování a kontrolu vlastností.

Karlovy Vary, Závodní 360/94 - +420 774 265 002, +420 777 086 420

Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace, a.s. - vitkovice.net

Provádění výzkumně vývojové činnosti zaměřené především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby hutních produktů.

Ostrava, Studentská 6202/17 - +420 595 955 514, +420 775 113 433

Enantis, s.r.o. - enantis.com

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Brno, Palackého třída 1802/129 - +420 605 566 804

Ústav pro vyšetřování potravin, spol. s r.o. - uvp-praha.cz

Provoz ústavu pro vyšetřování potravin. Pracoviště provádějící laboratorní vyšetření a analýzy zdravotní nezávadnosti surovin a potravin.

Praha, K Hrnčířům 25 - +420 261 910 023

Ústav pro výzkum a využití paliv, středisko využití plynů, s.r.o. - ustavpaliv.cz

Činnost ústavu je zaměřena na průmyslová plynová zařízení, optimalizaci spalování plynu a servisní prohlídky či poradenství.

Praha, Podnikatelská 552 - +420 222 726 382, +420 737 245 064

Institute of Applied Biotechnologies, a.s. - iabio.cz

Výzkum a vývoj v oblasti molekulárních biotechnologií, genomiky a diagnostiky.

Praha, Služeb 3056/4 - +420 255 700 885

Ing. Jiří Kutil, CSc. - webpark.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Praha, Želivecká 2808/12 - +420 732 208 185

Labrys, o.p.s. - labrys.cz

Provádíme archeologické a antropologické výzkumy. Zajišťujeme péči o archeologické kulturní dědictví.

Praha, Nad višňovkou 882/33 - +420 774 701 825

BETONCONSULT, s.r.o. - betonconsult.cz

Provozování zkušební laboratoře stavebních hmot. Provádění diagnostiky staveb, návrhů sanací, znaleckých posudků. Nabídka kvalifikačních kurzů.

Praha, Na Veselí 1687/45 - +420 244 401 879, +420 602 324 116

Vojenský technický ústav, s.p. - vtusp.cz

Provoz vojenského technického ústavu. Podpora bezpečnostního a obranného vývoje, výzkumu a zkušebnictví. Výroba a inovace funkčních vzorů a prototypů.

Praha, Mladoboleslavská 944 - +420 222 282 111

Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Praha, Pod svahem 757/11 - +420 244 467 240, +420 244 467 243

MVDr. Jitka Holovská - holovska.cz

Zabývám se poradenskou a konzultační činností v oblasti hygieny potravinářských objektů a auditorstvím potravinářských provozů.

Strakonice, Smetanova 422 - +420 383 322 654, +420 777 861 496

Hvězdárna Zájezek - zajezek.cz

Provozujeme hvězdárnu, která je vybavená zrcadlovým dalekohledem o průměru 25 cm. Pozorovat můžete galaxie, hvězdokupy, mlhoviny a sluneční skvrny.

Chlum u Třeboně, Chlum u Třeboně 355 - +420 773 760 580, +420 777 166 515

Národní ústav pro vzdělávání - nuv.cz

Školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Praha, Novoborská 372/8 - +420 274 022 111

FORM TS Brno, s.r.o.

Nabízíme zkoušení tvářecích strojů a ověřování bezpečnostních parametrů. Zajišťujeme posuzování shody výrobků, inspekční činnosti.

Brno, Kouty 352/15a - +420 544 527 517, +420 777 572 508

TOP Waterlndustry Technologies, s.r.o. - aquantri.com

Provozujeme výzkumný ústav kosmických kompozitních nanotechnologií, biotechnologií, mikrobiologie a molekulární biochemie.

Praha, Na Šťáhlavce 1555/2 - +420 602 366 866

Prague Clinical Services, s.r.o. - pragclin.com

Provádíme klinický výzkum a biostatistiku. Spravujeme klinická data. Zajišťujeme a kontrolujeme jakost léčiv.

Praha, Zachova 201/8 - +420 241 029 551, +420 602 656 112

Conformity s.r.o. - conformity.cz

Zaměřujeme se na pomoc výrobcům nebo provozovatelům strojních zařízení. Specializujeme se na bezpečnost strojních zařízení, analýzu rizika a na činnosti v procesu prokazování shody u nových strojních zařízení podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických ...

Kuřim, Jelínkových 1605/8 - +420 603 792 962

doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. - variex.cz

Nabízíme specializované programy pro zemědělství. Hlavní důraz se klademe na poradenství a jako doplňková část je informatika.

Brno, Slovanské náměstí 1141/10 - +420 603 193 594, +420 608 613 795

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i. - balneologie.eu

Provozujeme výzkumný ústav. Provádíme výzkum v oblastech medicíny, terapie, techniky, ekonomiky a informatiky. Zaměřujeme se na oblast balneologie.

Mšené-lázně, Mládežnická 211 - +420 602 384 607, +420 606 623 666

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | »»