Vědecké a výzkumné ústavy

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Pardubický kraj"


Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCH AV ČR a Univerzity Pardubice - cas.cz

Výzkum nekrystalických materiálů, vrstevnatých polovodičů se strukturou tetradymitu a chemie negrafitových interkalátů.

Pardubice, Studentská 84 - +420 466 036 150

SELGEN, a.s. - selgen.cz

Nabízíme šlechtění obilovin a jiných polních plodin. Pěstujeme hrách, bob, pelušku, hořčici, řepku, ječmen, pšenici, oves a žito.

Úhřetice, Úhřetice 11 - +420 469 692 639, +420 724 310 602

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Pardubice, Boženy Němcové 2625 - +420 466 310 265

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 473 - +420 461 535 003, +420 737 267 271

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - zuova.cz

Hygienická a klinická laboratoř nabízí odběry vzorků a laboratorní chemické rozbory. Zahrnuje analýzy vod, zemin, odpadů, potravin, ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Měříme radon ve stavbách, kontrolujeme účinnost sterilizátorů. Zahrnuje ...

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 - +420 733 743 087

Labrys, o.p.s. - labrys.cz

Provádíme archeologické a antropologické výzkumy. Zajišťujeme péči o archeologické kulturní dědictví.

Litomyšl, Smetanovo náměstí 43 - +420 774 701 821

SEDIUM RD, s.r.o. - sedium-rd.cz

Vývoj imunosouprav Elisa pro stanovení alergenů v potravinách a škodlivin v životním prostředí.

Pardubice, Plemenářský podnik 29 - +420 725 058 510, +420 725 767 231

VÚPCH - EXPLOSIA - explosia.cz

Jsme výzkumný a vývojový ústav v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Provozujeme akreditovanou zkušebnu vnitřní balistiky, bezpečnostního inženýrství, trhavin a analytické laboratoře výbušnin. Nabízíme služby akreditované laboratoře GC/MS a HPLC.

Pardubice, Pardubice, Semtín 107 - +420 466 822 935, +420 466 822 941