Vědecké a výzkumné ústavy

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Moravskoslezský kraj"


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - vsb.cz

Výzkum a vývoj v oblastech: spalování a zplyňování tuhých paliv (zejména biomasy, fosilních paliv a dřeva a uhlí), analýza rizik, bezpečnost v průmyslu, racionální využívání energie, instalace obnovitelných i tradičních zdrojů energie, zvyšování efektivnosti …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 - +420 602 712 288, +420 603 565 922

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. - organizační složka - qualiform.sk

Certifikace stavebních výrobků – posuzování a ověřování neměnnosti parametrů stavebních výrobků. Certifikace systémů managementu. Zkušebna stavebních hmot – zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu, stříkaného betonu, zkoušky betonových výrobků, polní ...

Třinec, Oldřichovice 738 - +420 722 032 273

CZ testing institute s.r.o. - cztesting.cz

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické ...

Nový Jičín, Sokolovská 637/31 - +420 558 640 626, +420 730 542 611

Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, Vratimovská 624/11 (Průmyslové centrum Ostrava)

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Ostrava, Pohraniční 52/23 - +420 595 955 510

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - zuova.cz

Hygienická a klinická laboratoř nabízí odběry vzorků a laboratorní chemické rozbory. Zahrnuje analýzy vod, zemin, odpadů, potravin, ovzduší, měření hluku, osvětlení a vibrací. Měříme radon ve stavbách, kontrolujeme účinnost sterilizátorů. Zahrnuje ...

Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 - +420 596 200 111

Evžen Šíbl - evzensibl.cz

Zásilkový obchod se speciálními světelnými zdroji OSRAM, PHILIPS, GE LIGHTING, SYLVANIA. Lampy, žárovky, LED žárovky, halogeny a výbojky pro zdravotnictví, laboratoře, mikroskopy, filmová a TV studia, projekční techniku, divadla, kulturní domy, diskotéky, pro …

Frýdek-Místek, Mozartova 1780 - +420 608 848 747

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.Mosty u Jablunkova - cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 111 - +420 558 339 337

VÍTKOVICE, a.s. - vitkovice.cz

Nejvýznamnější česká strojírenská skupina se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a ...

Ostrava, Ruská 2887/101 - +420 595 951 111, +420 725 494 801

Hvězdárna Český Těšín - sweb.cz

Pořádáme astronomické pozorování a odborné přednášky pro veřejnost.

Český Těšín, Ostravská 1326/67 - +420 552 309 190

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 407 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Ostrava, Třída 17. listopadu 1790 - +420 272 185 546

Puncovní úřad - puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Ostrava, Zahradní 1471/1 - +420 225 982 141, +420 596 125 385

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Ostrava, Studentská 1768/9 - +420 596 919 452, +420 596 979 111

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Opava, Jaselská 552/16 - +420 553 631 205, +420 737 267 171

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - vulhm.cz

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Frýdek-Místek, Na Půstkách 39 - +420 602 277 596

Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace, a.s. - vitkovice.net

Provádění výzkumně vývojové činnosti zaměřené především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby hutních produktů.

Ostrava, Studentská 6202/17 - +420 595 955 514, +420 775 113 433

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. - arub.cz

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou ...

Opava, Nádražní okruh 700/33 - +420 553 821 602, +420 553 821 603

Ústav zemědělské ekonomiky a informací - uzei.cz

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Opava, Horní náměstí 103/2 - +420 553 696 172

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce - vuv.cz

Komplexní odborné služby pro tvorbu a uplatňování státní vodohospodářské politiky zaměřené na hydrauliku, hydrologii a hydrogeologii.

Ostrava, Macharova 954/5 - +420 596 134 176, +420 724 811 310

VVUÚ, a.s. - vvuu.cz

Řešení problematiky bezpečnosti v průmyslu pro firmy, v nichž se vyskytuje nebezpečí průmyslové havárie, výbuchu či požáru, zkušebnictví, certifikace výrobků, certifikace systémů managementu, strojírenská výroba

Ostrava, Pikartská 1337/7 - +420 596 252 111, +420 596 252 111

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - vsb.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 - +420 597 321 261, +420 597 323 267

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM, s.r.o. - mmvyzkum.cz

Záměrem společnosti je zabezpečování technických a technologických inovací a poskytování služeb v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství s cílem zvyšování konku-renceschopnosti českého hutnictví a těžkého strojírenství.

Ostrava, Pohraniční 693/31 - +420 595 956 029

Zkušební stanice Rýmařov, s.r.o.

Provádění kontroly a testování v oblasti zemědělských plodin, luk a pastvin.

Rýmařov, 8. května 771/61 - +420 554 211 092

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy - vsb.cz

Provoz hvězdárny a planetária pro školy a veřejnost. Pořádání astronomických kurzů a hudebních pořadů.

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 - +420 596 994 950, +420 596 994 954

ForSTEEL, s.r.o. - forsteel.cz

Provádění aplikovaného výzkumu v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Využívání odpadního tepla ve válcovnách a kovárnách.

Ostrava, Technologická 372/2 - +420 597 305 808, +420 597 305 832

INFORMETAL - informetal.cz

Výzkum a vývoj v oblasti hutnictví.

Dobrá, Dobrá 240 - +420 558 601 718

Zemědělská zkušební stanice KUJAVY, s.r.o.

Nabídka služeb zemědělské zkušební stanice, poskytování poradenství.

Kujavy, Kujavy 48 - +420 556 741 824

Ostravská univerzita v Ostravě - osu.cz

Výzkumná činnost zaměřená na teorie a aplikace fuzzy modelování. Zahrnuje vývoj nových algoritmů pro úlohy globální optimalizace či zdokonalování softwarových nástrojů pro fuzzy modelování složitých procesů, pro automatické učení na základě dat včetně dat ...

Ostrava, 30. dubna 1404/22 - +420 553 461 402, +420 731 444 488

ADONE - znalecký ústav, s.r.o. - adone.cz

Provoz znalecké kanceláře se zaměřením na ekonomiku, strojírenství a dopravu. Nabídka oceňování majetku podniků, motorových vozidel, věcí movitých, nemovitostí, strojírenských technologií a systémů. Zpracovávání znaleckých posudků v oblasti autoopravárenství. …

Ostrava, Milíčova 1670/12 - +420 596 111 861, +420 602 713 428

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. - accendo.cz

Vědecko - výzkumný ústav. Prostřednictvím vědecké tvůrčí práce šíříme znalosti o člověku, kultuře, společnosti a životním prostředí.

Ostrava, Švabinského 1749/19 - +420 596 112 649, +420 604 279 758