Vědecké a výzkumné ústavy

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Plzeňský kraj"


AGRO BIO Rokycany - agro-bio.cz

Výzkum, výroba a prodej nechemických prostředků na ochranu rostlin. Vše vyrobeno jen z potravinářských surovin. Přípravky lze prodávat bez odborných zkoušek a dalších opatřeních. Maloobchod, velkoobchod.

Rokycany, Jeřabinová 630 - +420 371 724 086, +420 608 330 377

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. - vzuplzen.cz

Poskytujeme služby v oblasti výzkumu a akreditovaného zkušebnictví: Výzkum a zkoušky zaměřené na zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení – vibrační diagnostika, snižování hlučnosti, materiálové zkoušky atd. Komplexní řešení …

Plzeň, Tylova 1581/46 - +420 379 852 275, +420 737 214 102

Západočeské muzeum v Plzni - zcm.cz

Muzeum bylo zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. Oddělení starších dějin pečuje o sbírky z různých …

Plzeň, Zborovská 11/40 - +420 378 370 300

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Plzeň, Farského 638/14 - +420 377 430 822

Plzeňský vědecko technologický park - vtpplzen.cz

Infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace, podnikatelský inkubátor a centrum transferu technologií. Poskytujeme vysoký užitný standard pronajímaných kancelářských a technických prostor, poradenství, zázemí pro semináře, konference a vzdělávání.

Plzeň, Teslova 3 - +420 378 035 308

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. - cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Plzeň, Farského 763/17 - +420 377 911 000

SELGEN, a.s. - selgen.cz

Nabízíme šlechtění obilovin a jiných polních plodin. Pěstujeme hrách, bob, pelušku, hořčici, řepku, ječmen, pšenici, oves a žito.

Lužany, Lužany 168 - +420 377 980 687, +420 724 151 040

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 403 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Plzeň, náměstí Míru 2 - +420 272 185 536

Puncovní úřad - puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Plzeň, Koterovská 1172/83 - +420 225 982 171, +420 377 249 175

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Plzeň, Slovanská alej 2179/20 - +420 377 666 514, +420 737 267 330

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - cas.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Plzeň, Veleslavínova 71/11 - +420 377 236 415, +420 377 236 416

TEST stavební zkušebna, s.r.o.

Provádění zkoušek vlastností a jakosti stavebních hmot, výrobků a konstrukcí.

Plzeň, Na Roudné 405/184 - +420 377 260 501, +420 377 260 503

Hvězdárna a planetárium Plzeň - hvezdarnaplzen.cz

Pořádání přednášek, výstav a kurzů. Nabídka pozorování pro veřejnost a školy. Poskytujeme možnost navštěvování astronomický kroužku pro začátečníky a pokročilé, kde se zaměřujeme na výuku ohledně objektů vzdáleného vesmíru, orientace na obloze, souřadnicových …

Plzeň, U Dráhy 306/11 - +420 377 388 400

Silniční inženýrská společnost, s.r.o. - silnicnilaborator.cz

Nabízíme ověření kvality stávajících konstrukcí vozovek, základní geologický průzkum pro návrh konstrukce nových vozovek, kontrolní a předávací zkoušky hutnění zásypů výkopů a překopů vozovek pro inženýrské sítě, typové zkoušky asfaltových směsí a zemin i ...

Plzeň, Žižkova 1778/54 - +420 377 441 103, +420 602 414 079

Hvězdárna v Rokycanech - hvr.cz

Pořádáme expedice za zatměním Slunce, nabízíme astronomické informace a pozorujeme komety, meteory či Měsíc. Nabízíme kurzy broušení zrcadel a stavby astronomických dalekohledů.

Rokycany, Voldušská 721 - +420 371 722 622

ADA Akustická emise, s.r.o. - adandt.cz

Zkoumání defektů v makroskopické struktuře materiálu nebo v chemickém složení těles.

Plzeň, Dopravní 139/33 - +420 377 240 508

QP Testing - qptesting.cz

Provádíme chemické analýzy, NDT a DT zkoušky, metalografii, 3D měření, rozbor trhlin a poškození materiálů. Zajišťujeme zkoušku technické čistoty dle ISO 16232/VDA 19 a kontrolu kvality výrobku. Poskytujeme třídící služby.

Plzeň, Vejprnická 1048/53 - +420 377 333 010, +420 773 333 822

Techmania Science Center, o.p.s. - techmania.cz

Provoz vědeckého centra. Naleznete zde také 3D planetárium a expoziční halu. Poskytujeme dárkové poukázky.

Plzeň, Tylova 1/57 - +420 737 247 585