Ministerstvo zemědělství

Atlasfirem.info Instituce a organizace Státní úřady a instituce Ministerstva Ministerstvo zemědělstvíZobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"


Dominik Vrubel - wbs.cz

Nabízíme tyto služby: zemní a výkopové práce traktor-bagrem – JCB 3CX, sitemaster, lopaty: 30 cm, 70 cm, svahovací lopata, svahování terénů, základové desky, výkopy bazénů, přípojky inženýrských sítí, skládání materiálů paletyzačními vidlemi, ...

Pazderna, Pazderna 19 - +420 728 211 748, +420 728 881 677

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha, Žabovřeská 250 - +420 257 027 111

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno, Hroznová 63/2 - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - vulhm.cz

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Jíloviště, Strnady 136 - +420 257 892 222, +420 257 892 223

Ministerstvo zemědělství - eagri.cz

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, potravinářský průmysl, lesy, myslivost, rybářství a související oblasti.

Praha, Těšnov 65/17 - +420 221 811 111

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Brno, Květná 504/15 - +420 543 540 111

Ústřední komise pro ochranu zvířat

Projednávání, koordinace a kontrola plnění úkolů v oblasti ochrany zvířat. Vedení ústřední evidence použitých pokusných zvířat.

Praha, Těšnov 65/17 - +420 221 812 339

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Praha, Husinecká 1024/11a - +420 296 164 111, +420 296 164 223