Ministerstvo obrany

Atlasfirem.info Instituce a organizace Státní úřady a instituce Ministerstva Ministerstvo obrany


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"


Záchranná rota AZ

Stránka záchranné roty Aktivních záloh 151. ženijního praporu. Informace, novinky, fotografie z výcviku, články ze cvičení.

www.zraz-151zpr.estranky.cz - Bechyně

Ministerstvo obrany - army.cz

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy.

Praha, Tychonova 221/1 - +420 973 201 111, +420 606 732 309

Ministerstvo obrany - Vojenský historický ústav Praha - vhu.cz

Odborné zpracování muzejních sbírek a jejich zpřístupňování veřejnosti. Poskytování odborných služeb. Zpracovávání vědeckých studií.

Praha, U památníku 1600/2 - +420 973 204 900, +420 973 204 913

Krajské vojenské velitelství hlavní město Praha - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území hlavního města Prahy. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o ...

Praha, náměstí Svobody 471/4 - +420 973 211 028

Ministerstvo obrany - Velitelství společných sil Armády ČR

Organizace zajišťuje vytváření, přípravu a rozpouštění vojenských uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů.

Olomouc, Dobrovského 933/6 - +420 973 401 022, +420 724 463 834

Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

Praha, Hradební 772/12 - +420 973 206 201, +420 973 206 211

Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie - army.cz

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Praha, Rooseveltova 620/23 - +420 973 215 800

Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence - jcbrncoe.cz

Provoz mezinárodního pracoviště Armády České republiky zaměřené na zbraně hromadného ničení.

Vyškov, Víta Nejedlého 423/3 - +420 973 452 800, +420 724 605 020

POLICIE ČR - policie.cr

Webové stránky www.Policie.CR slouží především jako online vzdělávací a informační projekt věnovaný Policie České republiky. Oficiální webové stránky Policie ČR jsou na adrese policie.cz. Cílem webových stránek Policie.CR je rozšiřovat povědomí o ...

Praha, Strojnická 27 - +420 974 834 374