Sdružení pro rodinu a péče o děti

Atlasfirem.info Instituce a organizace Kluby, svazy a sdružení Kulturní a zájmová sdružení Sdružení pro rodinu a péče o děti


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"


Mateřská škola Minisvět U Krtečka – Beroun - minisvetukrtecka.cz

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii …

Beroun, Pod Haldou 306/7 - +420 720 020 470, +420 727 873 301

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze - diakonie.cz

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

Praha, Bruselská 298/4 - +420 222 520 589, +420 777 734 170

Vzájemné soužití o.p.s. - vzajemnesouziti.cz

Registrovaná apolitická, nevládní nezisková organizace. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se ...

Ostrava, Bieblova 404/8 - +420 777 760 190

Tadeáškovy jesličky - tadeaskovyjeslicky.cz

Provozujeme jesle s nabídkou: kočárkové hlídání, hodinové hlídání i celodenní, svoz i rozvoz samozřejmostí. Personál je složený pouze ze zdravotnického personálu. Dochází k nám dentální hygienistka, fyzioterapeutka a další. Víkendy a svátky možno po domluvě.

Jablonec nad Nisou, Jindřichovská 220/3 - +420 775 188 580

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí - diakonie.cz

Nabídka služeb centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením a rané péče určené jejich rodinám. Osobní asistence – terénní služba,poskytovaná od 7 let do seniorského věku. Jezdíme přímo do rodin.

Vrchlabí, Pražská 858 - +420 499 423 566, +420 739 244 667

Dětské Centrum Smíšek - jesleteplice.cz

Dětské centrum Smíšek, jsou malé jesličky rodinného typu. Při jejich zřizování jsme se řídili srdcem, pocitem a rozumem. A proto jsme se snažili vytvořit rodinné prostředí, ve kterém Vašim dětem bude dobře a bezpečně. Rádi bychom, aby návštěvy v jesličkách ...

Teplice, Karla Aksamita 982/7 - +420 731 516 406

School Agent - skolniagent.cz

Školní agent je osoba, která šetří Váš čas a energii, ušije Vám školu na míru a ještě poskytne „agentovu slevu na školné“. Rodiče a firmy se na mě obracejí se žádostí o radu ohledně výběru (před)školního zařízení pro své děti či děti svých zaměstnanců. ...

Praha, Lindnerova 2396/12 - +420 773 661 469

Výchova dětí s láskou a respektem | Kouzelná výchova nevýchovou

Výchova dětí je základ naší budoucnosti a mnoho problémů ústí právě z neporozumění. V kouzelné výchově se vám dostane pochopení bez odsouzení. Snažíme se rodičům ukázat, že výchova nejsou jen starosti a čekání na to až z toho vyroste.

kouzelnavychova.cz

Farní charita Beroun - charita-beroun.cz

Domov sv. Anežky České (domov se zvláštním režimem). Dětská skupina Beránek. Charitní pečovatelská služba, odlehčovací služba a osobní asistence. Šicí dílna.

Beroun, Cajthamlova 169 - +420 313 030 400, +420 606 750 837

Kolpingovo dílo České republiky z.s. - kolping.cz

Práce s dětmi a mládeží, aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, rozvíjení spolkového života a podpora občanské angažovanosti ve společnosti. Prostřednictvím sociálních projektů se Kolpingovo dílo snaží pomáhat rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné …

Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 286/22 - +420 566 585 010

Diakonie ČCE - středisko Vsetín - diakonievsetin.cz

Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Vsetín, Poschla 988 - +420 571 420 617, +420 739 255 278

Jindrova vila - charita.cz

Posláním služby je poskytnout během krátkodobého pobytu individuální celodenní péči osobě, která je z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislá na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině. Další činností je podpora rodiny …

Litomyšl, Dukelská 750 - +420 731 598 890, +420 737 466 963

Diecézní charita Brno - charita.cz

Nabídka sociálního bydlení pro matky s dětmi v tísni.

Brno, Staňkova 386/47 - +420 549 122 962, +420 736 529 335

Charita Holešov - charita.cz

Domácí zdravotní péče. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pastorační a dobrovolnická služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Holešov, Tovární 1407 - +420 573 398 468

Centrum Hvězdička - centrum-hvezdicka.cz

Nabídka služeb školky s principy Montessori pedagogiky, plavání (od kojeneckého po aqua-aerobik) a rodinného centra – s kurzy pro děti i maminky.

Jinočany, Mirešická 358 - +420 603 522 441

Mikrojesle Brumov-Bylnice - charita.cz

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.

Brumov-Bylnice, Mýto 463 - +420 733 755 932

Středisko Khamoro pro etnické menšiny - charita.cz

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Včasná příprava dětí předškolního věku z ...

Olomouc, Wurmova 11 - +420 585 203 100

Charita Hlučín - charitahlucin.cz

Osobní asistence. Charitní pečovatelská služba v rodinách. Charitní ošetřovatelská služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Hlučín, U Bašty 275 - +420 595 042 368, +420 728 550 637

Agentura Mary Poppins - mpoppins.cz

Agentura zprostředkuje široký rozsah služeb týkajících se chodu domácnosti, domu, péče o děti, či péče o starší příbuzné. Nabídky práce chůva.

Praha, náměstí Kinských 741/6 - +420 777 770 193

Občanské Sdružení Pro Vás - provas-os.cz

Poskytujeme: bezpečné místo pro setkávání dětí, mládeže a rodičů s dětmi naději, pomoc a přátelství smysluplné trávení volného času vzdělávací a školící činnost práce s mládeží zahrnující prevenci sociálně patologických jevů, využívání ...

Olomouc, Dvořákova 838/42 - +420 773 980 992

Charita Nový Jičín - charitanj.cz

Charitní dům Matky Terezy. Noclehárna. Charitní šatník. Charitní nábytek Půjčovna kompenzačních pomůcek. Klub rukodělných prací. Rodinný klub Hnízdo. Azylový dům

Nový Jičín, Dolní brána 57 - +420 556 709 240

Středisko rané péče SPRP České Budějovice - ranapece.cz

Provoz poradenského centra pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku.

České Budějovice, Čechova 164/1 - +420 385 520 088, +420 777 234 032

Genea - sdružení pro rodinu - genea-spr.cz

Budování vztahů v rodině. Cílem je pomoc a péče při budování mezilidských vztahů.

Brno, Mokrohorská 516/35 - +420 777 344 469, +420 603 230 602

Klub rozvedených otců

Sdružování a poskytování pomoci mužům, které postihl rozvod a dále se chtějí stýkat se svými dětmi.

Písek, 17. listopadu 1717/11 - +420 777 723 302

Občanské sdružení Rodinné centrum Praha - rodinnecentrum.cz

Poskytujeme poradenskou a vzdělávací činnost ve formě přednášek či kurzů za účelem podpory a upevnění manželství a rodiny.

Praha, Starochodovská 714/89 - +420 602 972 887

Centrum pro rodinný život - rodinnyzivot.cz

Nabídka programů pro rodiny. Zajištění pobytů, duchovní obnovy a přednášek pro manžele, rozvedené a osamělé rodiče, mládež i seniory.

Olomouc, Biskupské nám. 841/2 - +420 587 405 250

Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Karlovy Vary - detsky-zapisnik.cz

Nabídka pomoci handicapovaným dětem scházet se a uskutečňovat vše tak, aby plnohodnotně prožívaly svůj život stejně jako jejich zdraví vrstevníci.

Karlovy Vary, Vítězná 201/31 - +420 353 220 998, +420 605 252 996

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty - Klub dvojčat a vícerčat - dvojcata.org

Nabízíme poradenství a pomoc rodinám s dvojčaty a vícerčaty, přípravné kurzy pro budoucí rodiče vícerčat, laktační poradenství, pronájem odsávaček MM.

Praha, Matoušova 1552/18 (přízemí, dostupnost MHD) - +420 251 680 151, +420 604 142 999

Centrum sociálních služeb Praha - csspraha.cz

Poskytování informací a poradenství v oblasti sociálních služeb, sociálních sítí a legislativy.

Praha, Chelčického 842/39 - +420 222 584 602

Národní centrum pro rodinu - rodiny.cz

Péče o rodinný život a podpora implementace zahraničních zkušeností v oblasti rodinné politiky.

Brno, Průchodní 377/2 - +420 733 598 575

Centrum pro rodinu a sociální péči - crsp.cz

Nabízíme volnočasové, vzdělávací a poradenské programy, také podporu v obtížných životních situacích se zaměřením pro děti, dospívající, snoubence, rodiče, ženy, úplné i neúplné rodiny, seniory a odbornou veřejnost.

Brno, Josefská 516/1 - +420 542 217 464

Centrum pro občanskou společnost

Provoz sdružení pro rozvoj a prohlubování občanské společnosti a zvyšování úrovně informovanosti občanů o aktuálních otázkách a problémech.

Praha, Podhajská pole 597/19 - +420 602 352 303

Anima - terapie, o.s. - anima-terapie.cz

Nabízíme individuální, skupinové a rodinné terapie. Zajišťujeme primární i sekundární prevenci v oblasti drogové závislosti – pro klienty, kteří bojují se závislostí a zároveň jsou ohrožení sociálním vyloučením nabízíme dotovaný program Léčba závislých osob. …

Praha, Apolinářská 447/4a - +420 224 968 239, +420 777 113 387

Můj domov - domovbechlin.cz

Poskytování služeb v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Zřizování zařízení pro výkon pěstounské péče.

Bechlín, Bechlín 18 - +420 416 838 267, +420 604 437 050

Rodinné centrum Krumlík - krumlov.cz

Poskytujeme komplexní služby pro rodiny s dětmi. Nabízíme poradenství, cvičení pro rodiče s dětmi, semináře, kurzy a předporodní i poporodní přípravu.

Český Krumlov, Urbinská 184 - +420 734 440 422, +420 774 137 676

Mezinárodní centrum duchovní obnovy - mcdo.cz

Centrum pro pořádání seminářů, kongresů, exercicií, ozdravných pobytů, rodinných setkání. Pořádání kulturně společenských a duchovních akcí.

Hejnice, Klášterní 1 - +420 482 360 211

Oblastní charita Hradec Králové - charitahk.cz

Nabídka odborné pomoci a podpory rodinám s dítětem do 7 let se speciálními potřebami z důvodu jeho zdravotního postižení nebo ohrožení vývoje.

Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 733/9 - +420 495 260 732, +420 777 721 642

Dobrá rodina, o.p.s. - dobrarodina.cz

Uzavíráme dohody a pomáháme pěstounským rodinám s moderními formami náhradní rodinné péče. Pořádáme kurzy, semináře a individuální i skupinová sezení.

Praha, Národní 417/35 - +420 736 611 272, +420 773 083 117

Středisko rané péče SPRP Olomouc - ranapece.cz

Provoz poradenského centra pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením do 7 let věku. Poskytování sociálně aktivizačních služeb.

Olomouc, Střední novosadská 356/52 - +420 585 222 921, +420 775 583 359

Středisko rané péče SPRP Ostrava - ranapece.cz

Provoz poradenského centra pro rodiny dětí se zrakovým, kombinovaným postižením a dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání do 7 let věku.

Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38 - +420 596 112 473, +420 774 242 736

Domov pro matky s dětmi - Zvonek - brno.cz

Nabídka podpory a pomoci matkám s dětmi do 5 let, které se ocitly v nepříznivé situaci či ve ztrátě bydlení.

Brno, Terezy Novákové 1947/62a - +420 541 227 896, +420 549 273 559

Sdružení rodičů a přátel Střediska Dar o.s. - braillnet.cz

Nabídka sociálních služeb, pomoci a podpory pro rodiny s dětmi s postižením. Zaměřujeme se na doprovázení, hipoterapii, canisterapii a další.

Praha, Alžírská 647/1 - +420 235 362 726

Centrum pro rodinu Hradec Králové o.s. - bihk.cz

Nabídka kurzů přípravy na manželství, manželských setkání, aktivního rodičovství, programů pro rodiny a poradny přirozeného plánování rodičovství.

Hradec Králové, Velké náměstí 35/44 - +420 495 063 430, +420 603 147 718

Open Family, o.p.s. - openfamily.cz

Nabídka odborných služeb a psychologického poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.

Brno, Mezírka 775/1 (2. patro, dveře č. 214) - +420 733 349 102, +420 739 372 520

Centrum svaté Sáry - charita.cz

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti.

Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1531 - +420 606 641 980

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»